Q & A

Mejla in din fråga till Enade Sverige. Sidan kommer uppdateras löpande.

Vill ni behålla det nuvarande privatägda banksystemet i Sverige?

- Nej! Vi vill snarast genomföra en bankreform och se till att det ersättande systemet inte är skuldbaserat och att det inte är kontrollerat av några få privata intressen och istället ägs av det allmänna. Vi vill också säkerställa att kontanter alltid skall vara en form av betalningsmedel som ej heller får nekas (med dryga böter för den näringsidkare som vägrar ta emot kontantbetalning). Vi vill ha en rättvis och transparent nationell bank som finns med fysiska kontor i varje svensk kommun för att ge samhällsservice.

Vill Enade Sverige lämna EU?

- JA snarast möjligt

Vill Enade Sverige gå med i NATO?

- Nej Enade Sverige vill att vårt land slutar agera knähund åt NATO och står på egna ben. Möjligen samarbete med grannländerna i regionen men det får isåfall folket besluta om genom folkomröstning i direktdemokratiskt manér.

Vad anser ni om hotet från öst?

- Sveriges relation till Ryssland är extremt dålig som det ser ut idag. Detta har flertalet regeringar sett till, något som vi avser att göra ändring på. Vi vill nämligen verka för att förbättra Sveriges relation med Ryssland.  Vi vill till och med starta samarbete med Ryssland i en rad frågor. Vi vill göra det lättare för Svenskar att besöka Ryssland och tvärtom. Svenskar och Ryssar är brödrafolk sedan tidig vikingatid om inte ännu längre tillbaka. Så att verka för någonting annat än goda relationer finns inte på Enade Sveriges agenda.

Vill ni ha en centraliserad polismyndighet som idag?

- Nej vi vill gå i motsatt riktning och verka för en decentraliserad polis som finns tillgänglig lokalt ute i kommunerna. Vi vill se minst 1 bemannad polisstation i varje svensk kommun. Det finns idag många kommuner som inte har en egen polisstation något vi tycker är förkastligt och vi avser att ge tillräckliga resurser för att göra vår decentraliseringsreform av polisen till verklighet. Vi tror detta kommer ge ökad trygghet och samhällsservice.

Vad anser Enade Sverige om Israel-Palestinafrågan?

- Jag fokuserar på Sveriges angelägenheter som jag anser vara mest viktigt för mig och Enade Sverige och jag har egentligen ingen åsikt i andra länders angelägenheter. Men generellt sett länder emellan borde det mesta gå att iallafall förbättra med rak och ärlig kommunikation. Sverige har ju en rad länder vi har sämre kontakt med idag nåt jag för Enade Sverige avser att förbättra i framtiden ta t.ex relationen med Ryssland som ett exempel och den ryssofobi som flera regeringar via massmedierna har etablerat.

Tycker ni riksdagsledamöterna är värda lönen dom får idag som ligger mellan 65-70k/månaden?

- Nej och vi avser införa stämpelklocka + närvaroplikt med löneavdrag vid frånvaro, fullt tjänstemannaansvar, återinföra en svensk riksrätt där makthavare kan dömas och en lägre månadslön som motsvarar den som en sjuksyster, lärare eller polis har. Riksdagsledamöterna har också familjer att försörja osv men dom har utöver månadslön en massa andra förmåner som vi menar räcker och blir över - därför kan lönen sättas ned till ungefär hälften. Vi vill ha folkliga representanter som arbetar för folket inte för sin egen ficka.

Hur blir jag medlem i Enade Sverige?

- Det går inte bli medlem i Enade Sverige i dagsläget. Detta blir aktuellt lite längre fram. Det man kan göra är att mejla in sitt intresse om att bli medlem så kontaktar jag er när det går att ansluta sig som medlem.

Vad anser ni om Bilderberggruppen?

- Jag har varit varse om dess existens sedan 20år tillbaka ungefär och jag har med åren blivit allt mer övertygad om att denna globalistiska elitgrupp inte alls har en obetydlig roll och inte alls bara är en oskyldig tankesmedja - utan det är snarare en konferens dit man blir inbjuden om dom med den verkliga makten anser att man skall få bli befordrad högre upp i samhällshierarkin. Det är nog ingen slump att flertalet partiledare blivit inbjudna och deltagit vid Bilderberggruppens årliga konferens kort innan dom tillträtt som statsminister. Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven mfl. Jag har dessutom fysiskt protesterat mot denna maktsammanslutning på plats utanför dessa möten flertalet gånger. 2011 fick jag in en artikel i mainstream media om detta. Och jag påtalade just detta med sammanträffandet att politiker deltar i Bilderberg och kortdärefter tillträder som statsminister ca 1,5år innan valet 2014 och SVT intervjuade mig och en kompis på plats i Almedalen. En intervju som givetvis aldrig såg dagens ljus i deras kanaler.

Vill ni ha fri invandring och öppna gränser?

- Nej, absolut inte. Vi vill att etniska svenskar utgör minst 75% av befolkningen och därmed utgör landets majoritetsbefolkning. Resterande är människor som tagit seden dit dom kommit från övriga världen. Människor som kan försörja sin egen etablering och som följer våra lagar och regler. Vi vill ha en mycket mer strikt gränsbevakning mot idag då vem som helst i princip kan ta sig in i landet.

Vad anser ni om Sveriges roll inom de stora globala organen t.ex FN, WHO, WTO osv?

- Enade Sverige vill att Sverige drar sig ur alla dessa globalistiskt främjande organisationer som alla verkar stick i stäv med vad vi vill åstadkomma - som är att göra Sverige till ett självständigt land som kan stå på egna ben och stiftar egna lagar och där folket har makten att forma sina hemkommuner och bestämma i frågor som anses vara behjärtansvärda via direktdemokrati. Vi menar att t.ex FN och WHO är rena skurkorganisationer som öppet propagerar för global governence alltså globalt styre mer eller mindre världsregering - nåt vi står så långt ifrån som man kan komma.

Vill ni införa längre värnplikt och som är obligatorisk för båda könen?

- Ja det stämmer vi vill införa en flerårig värnplikt som startar efter gymnasiet. Den värnpliktige får dock månadslön under tiden samt mat, husrum och kläder gratis från försvarsmakten. Det finns tjänster för de allra flesta inom försvaret allt från tuffa jägarsoldater till mer lugnare former av aministrativ tjänstgöring för att så gott som alla skall kunna genomföra värnplikten. Endast dom med medicinska skäl skall få frisedel. Alla unga svenskar kommer iomed detta - ha en liknande möjlighet att spara undan kapital för t.ex bostadsköp, studier eller liknande. Utöver denna schyssta start kommer varje person ha en stor dos värdefulla kunskaper och självinsikt som även är bra för hela livet efter värnplikten. Vi vill även gå mot ett folkligt förankrat försvar och att ha en folklig armé likt den Schweiz har är rätt väg att gå anser vi. Det skall inte vara lönt att vilja angripa Sverige. Efter värnplikten är avklarad kommer alla erbjudas möjligheten att fortsätta vara en del av försvaret via hemvärnet.

Vad är Enade Sveriges officiella hållning angående Covid-19 och pandemin?

- Jag har väldigt många frågetecken när det gäller Covid-19 och pandemin. Jag tycker det är för många saker som rimmar illa för att detta bara skulle vara en pandemi. Dessutom ter det sig som så att mängden skrämselpropaganda gått från att vara bara skrämselpropaganda till att faktiskt bli en pandemilag som ger regeringen rätten att göra lite som dom vill. Det tycker jag är väldigt skrämmande. Man kan tvista om det verkligen är en pandemi - det känns mer som om det är en gigantisk global false flag som planerats sedan lång tid än nåt annat. Fler saker talar för att det är så än för att det skulle vara en oturlig pandemi som bara startat borta i Kina. Det är för många saker som spelar in här dels alla samhällsförändringarna med inskränkningar av allas vår frihet men mestadels har det gett ett kvitto på hur lättlurade och naiva befolkningen är som inte ifrågasätter mer än vad vi gör och har gjort. Skulle det vara så att vi inte är lättlurade så är vi inte tillräckligt offervilliga så istället knyter svenska folket handen i fickan och tänker "men så får man väl inte göra" istället för att gå man ur huse och visa civil olydnad nåt som jag faktiskt tycker det börjar bli dags för nu. Den svenska offerviljan verkar dock vara som djupt nedtryckt efter åratal av indoktrinering, avmaskulinisering av svenska män, skedmatning av demoraliserande propaganda som också attackerat vår svenska identitet och stolthet. Förhoppningsvis kommer den fram  väldigt snart då vi annars är på väg mot vår egen avrättning om inte ekonomiskt så kanske fysiskt via flertalet framtida vaccinationer. Jag hoppas dock folk är så belästa att dom inte går och tar vaccinerna som etablissemanget försöker tvinga på alla. Nej jag kommer själv inte ta något vaccin och jag är ganska säker på att Covid-19 till största sannolikhet är nånting som rika män och kvinnor i kostymer planerat bakom stängda dörrar utan insyn.