Partiprogram Poll

Nedan har ni en del politiska sakfrågor att ta ställning till som är tagna från Enade Sveriges partiprogram. Läs gärna partiprogrammet (öppnas i ett nytt fönster) innan ni besvarar undersökningen nedan - det är inget krav men det kommer ge er lite mer kött på benen i varje fråga. Dela gärna länken hit i era sociala medier!

Vill du att Sverige lämnar EU?
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige skall stå på egna ben och satsa på att bli så självförsörjande som möjligt?
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige genomför en bankreform där det nya banksystemet inte är skuldbaserat och privatägt?
 
pollcode.com free polls
Vill du stoppa invandringen och påbörja återvandringen snarast?
 
pollcode.com free polls
Enade Sverige vill att etniska svenskar utgör majoritetsbefolkningen i Sverige håller du med?
 
pollcode.com free polls
Vill du att vi decentraliserar polisen och går mot en mer lokalt förankrad polis med lokalkännedom och ökad tillgänglighet?
 
pollcode.com free polls
Vi vill ha folket djupt förankrade i vår försvarsmakt. Fråga: - Vill du att värnplikten skall göras obligatorisk för bägge könen och förlängd till en flerårig tjänstgöring med fast månadslön under tiden?
 
pollcode.com free polls
Vill du återinföra fullt tjänstemannaansvar?
 
pollcode.com free polls
Vill du stoppa Sveriges vapenexport och istället satsa på att exportera andra varor och tjänster?
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige har full kontroll över sitt eget luftrum och därmed går ur avtal som t.ex "Open skies treaty"?
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige nationaliserar elförsörjningen och satsar på nya Toriumkraftverk för att på sikt kunna erbjuda svenska folket gratis el och exportera överskottet till grannländerna?
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige nationaliserar telekominfrastrukturen för att på så sätt säkerställa viktiga samhällsfunktioner?
 
pollcode.com free polls
Vill du förbjuda 5G nätet tills dess det är bevisat vara helt säkert?
 
pollcode.com free polls
Vill du som vi göra det brottsligt att bära ansiktsmaskering på allmän plats med fängelse i straffskalan - gripbart för envar?
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige tar bort skatten på drivmedel så som t.ex bensin och diesel?
 
pollcode.com free polls
Vill du ha mer frihet från religion i Sverige?
 
pollcode.com free polls
Vill du som vi att vi inför fängelse i straffskalan som minimum för djurplågeri?
 
pollcode.com free polls
Vill du se betydligt hårdare straff och fler utvisningar?
 
pollcode.com free polls
Vill du att hemfödsel alltid skall ges som alternativ och då bekostas av staten?
 
pollcode.com free polls
Vill du införa 18års gräns på omskärelse och att individen själv alltid skall fatta beslut om detta?
 
pollcode.com free polls
Vill du införa självförsvarsutbildning och överlevnadskurser i grundskolan?
 
pollcode.com free polls
Vill du att barn skall slippa se HBTQ-propaganda ända fram till 18års ålder?
 
pollcode.com free polls
Vill du reformera public service kanalerna i Sverige? (T.ex programutbud, programledare, reportrar osv)
 
pollcode.com free polls
Vill du återinföra hemundervisning som ett valfritt alternativ till den sedvanliga skolan?
 
pollcode.com free polls
Vill du ha 18års gräns på vaccinering? (Att varje individ själv skall få ta beslutet vid myndig ålder)
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige har minst 1 vårdcentral i varje kommun?
 
pollcode.com free polls
Vill du ta bort skatten på pensionen så de äldre får mer att leva för?
 
pollcode.com free polls
Vill du att våra äldre och personer med funktionsvariation skall få kunna välja att bo kvar i egna hemmet och då få vård av närstående som ges ett kommunalt bidrag för detta?
 
pollcode.com free polls
Vill du låta patienten själv välja behandlingsmetod inklusive alternativ medicin?
 
pollcode.com free polls
Vill du att staten skall satsa på att ta fram egna botemedel? (Och inte sk symtomlindring)
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige legaliserar cannabis och att det får säljas av särskilda apotek där förtjänsten går direkt tillbaka till välfärdskassan?
 
pollcode.com free polls
Vill du ge våra svenska brottslingar rehabilitering?
 
pollcode.com free polls
Vill du att 4%-spärren tas bort och att riksdagsstolarna fördelas rent matematiskt till respektive partis representanter?
 
pollcode.com free polls
Vill du ta bort presstödet och partistödet? (Det skulle innebära att medier och partier fick kämpa mer för sina inkomster)
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige sänker månadslönen för riksdagsledamöterna så den matchar en vanlig arbetares lön? (t.ex lika lön som en sjuksyster, polis, lärare osv)
 
pollcode.com free polls
Vill du införa halverad arbetsdag till bibehållen lön?
 
pollcode.com free polls
Vill du stoppa normaliseringen av pedofili och sexualiseringen av barn?
 
pollcode.com free polls
Vill du vara med och fatta besluten i din hemkommun via direktdemokratiskt manér via internetomröstning i dom frågor som folket anser vara behjärtansvärda?
 
pollcode.com free polls
Vill du som Enade Sverige förordar att man måste vara född i något av de nordiska länderna som krav för att få ställa upp i alla allmänna val i Sverige alternativt att man varit svensk medborgare och bott i Sverige i minst 30år?
 
pollcode.com free polls
Vill du att vi fördubblar vapengarderoben över antal vapen åt våra svenska jägare och hemvärnsmän?
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige inför gratis kollektivtrafik?
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige ändrar kravet att rösta i allmänna val till att man måste va född i Sverige samt ha varit folkbokförd minst 18 år i Sverige för att rösta - och har man bott i Sverige mer än 30år behöver man ej vara född här för att rösta?
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige skärper översynen av folkvalda politikers förehavanden när man i slutna forum träffas och diskuterar utan protokollföring och insyn? (Vill du ha ökad transparens från politikerna mao)
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige gör reformer för att främja ökat svenskt barnafödande?
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige bildar en ny specialstyrka för att bekämpa pedofilringar och människohandel i och till Sverige samt i andra länder internationellt där svenska brottsoffer är inblandade?
 
pollcode.com free polls
Vill du att Sverige betalar ut ett rejält skadestånd till alla privatpersoner som varit svenska medborgare i minst 18år - detta som ett plåster på såren pga Covid-19 "pandemin"?
 
pollcode.com free polls