Enade Sveriges Utopi

När röken lagt sig efter decennier av hårt arbete kommer så delmålet vara nått och då kommer Sverige se väldigt annorlunda ut mot i skrivande stund 2021. Enade Sverige kommer då ha införlivat sin politik genom egen majoritet tack vare en allt mer medveten befolkning som blivit varse dom problem som den gamla samhällskonstruktionen led utav.
  • Sverige kommer att ha reformerat banksystemet som nu inte längre är privatkontrollerat och ej heller skuldbaserat. En nationell allmän bank finns nu med minst ett fysiskt bankkontor i varje svensk kommun för att ge rättvis och transparent samhällsservice.
  • Sverige kommer ha lämnat EU som i sig i det skedet kommer vara en allt mer sönderfallande organisation då fler och fler länder kommer vilja bli självständiga nationer igen. Sverige kommer skriva sina egna lagar utifrån folkviljan.
  • Sverige är ej längre medlemmar av FN, WHO, WTO och allt samarbete med NATO är avslutat. Sverige har nu stor frihet att inleda nya samarbeten med de nationer vi själva vill enligt folkviljan.
  • Sverige kommer vara så gott som helt självförsörjande med svenskproducerade livsmedel, kläder,högteknologi, vapensystem, maskiner, fordon, drivmedel osv med modus att utveckla de segment vi fortfarande saknar spjutspetskompetens inom för att slutligen kunna stå helt på egna ben.
  • Sverige har nu decentraliserat polisen som nu finns lokalt förankrad med ökad tillgänglighet för folket och med minst en bemannad polisstation i respektive kommun.
  • Sverige är svenskarnas land och etniska svenskar skall alltid utgöra majoritetsbefolkning om minst 3/4 delar. Den befolkning som Sverige kommer ha när vi nått delmålet kommer likna den på Island. Dvs ligga nånstans runt 80-81% etniska svenskar och resterande andel från övriga världen. Stora mängder invandrade kommer att ha återvandrat till sina hemländer och kvar finns endast dom som tagit seden dit dom kommit och de som bidrar till samhället och blivit en integrerad del av befolkningen. Det skall vara ett privilegium att få bli svensk medborgare och missköter man sig och begår brott med fängelse i straffskalan väntar utvisning och indraget medborgarskap och inreseförbud till Sverige därefter.
2021-03-12 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln