HBTQ-lobbyn är en del av de sjuka ägardirektivsstyrda massmedierna

  • Enade Sverige vill värna om kärnfamiljen - globalisterna vill det raka motsatta.
  • Enade Sverige vill att svenska mödrar föder fler svenska barn och vi avser införa reformer för att främja just detta med inspiration från det Ungerska initiativet.
  • Enade Sverige vill skydda våra barn från att bli exponerade av HBTQ-propaganda ända tills dess dom är 18år och blivit myndiga. Vi vill låta barn vara barn och vi kommer motverka sexualiseringen av barn som råder. Vi kommer även stoppa normaliseringen av pedofili. Detta är en global agenda som vi anser vara helt sinnessjuk. Enade Sverige menar att det finns en stark koppling mellan HBTQ-personer och pedofili nåt som också så sakteliga börjat uppdagas i form av diverse skandaler som nått ljuset i framförallt alternativ media. Skandaler t.ex det som hände företrädare för Centerpartiet mfl...
  • Allt prat om kön i medierna beror inte på en slump - det beror på ägardirektiv. Enade Sverige kommer verka för att slopa presstödet och därmed kommer läsarna avgöra vilka medier som överlever vår reform i frågan.
  • Enade Sverige menar att det finns lika många kön som det finns olika könshormoner dvs två: Manligt och kvinnligt. Sen finns det många förvirrade människor som iklätt sig rollen som något nytt påhittat kön som man identifierar sig med. Detta är trams och bara beklagligt. Allt detta tugg om kön har som syfte enbart att splittra folket och ställa oss mot varandra i botten av pyramiden.
Insaxat om reform för ökat barnafödande från Enade Sveriges partiprogram sidan 57-58:
”Vi vill verka för ökat svenskt barnafödande och stärka kärnfamiljen”
Enade Sverige kommer verka för kärnfamiljen dvs en reform för att skydda och stöttasvenska folket. Vi menar likt Ungern att Sveriges fokus bör alltid vara att hjälpa det egna folket inte på att leka humanitär stormakt och hjälpa invandrare.

Punkt A) Enade Sverige vill ge unga gifta par ett "barnbidrag" för att motivera att skaffa barn från det att dom gift sig. Förutsättningar för att få ta del av punkt A) i detta familjeprogram är att paret har minst två föräldrar som är födda i Sverige. Det kan vara mannen som har båda sina föräldrar födda i Sverige eller kvinnan eller en vardera. Samt att mannen och kvinnan som gifter sig och ska skaffa barn båda har varit folkbokförda i Sverige minst 18år.

Punkt B) Enade Sverige vill ge varje svensk kvinna under 40år som gifter sig för första gången möjligheten att få ta ett statligt bostadslån upp till 100 prisbasbelopp (i dagsläget 4,7miljoner SEK). Efter att kvinnan fött sitt första barn skjuts återbetalningsskyldigheten av lånet upp tre år och ytterligare tre år efter andra barnet har fötts med samma pappa. När tredje barnet föds fortfarande med samma pappa så skrivs 1/3 av lånet av. Om ett fjärde barn föds med samma pappa så skriver staten av hela lånesumman och kvinnan är således skuldbefriad helt. Förutsättningar för att få ta del av punkt B) i detta familjeprogram är att kvinnan har minst en förälder som är född i Sverige och har själv varit folkbokförd i Sverige minst 18år. Vid ev skilsmässa delas boendet och ev resterande del av lånet upp 50/50 på kvinna och man oavsett äktenskapsförord eller ej.

Punkt C) Enade Sverige vill verka för att varje svensk kvinna som föder fyra barn eller fler helt kommer slippa betala någon mer inkomstskatt resten av livet. Förutsättningar för att få ta del av punkt C) i detta familjeprogram är att kvinnan har minst en förälder som är född i Sverige och har varit folkbokförd i Sverige minst 18år.

Punkt D) Enade Sverige kommer verka för att ge gratis körkortsutbildning till alla gifta svenska kvinnor som fött minst 2 barn. Förutsättningar för att få ta del av punkt D) i detta familjeprogram är att kvinnan har minst en förälder som är född i Sverige och har varit folkbokförd i Sverige minst18år.

Punkt E) Enade Sverige kommer verka för att ge mor och farföräldrar som har möjlighet och vill att agera familjedaghem även kallat "dagmamma" åt barnbarnen ettbidrag för detta så föräldrarna skall kunna slippa att behöva anlita någon främling att ta hand om sina barn. Då får mor eller farföräldern ett kommunalt bidrag för detta. Förutsättningar för att få ta del av punkt E) i detta familjeprogram är att mor och farföräldern som skall ta hand om barnen är född i Sverige. 2020-09-22 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Insaxat om Slopat presstöd från Enade Sveriges partiprogram sidan 47:
”Vi vill stoppa presstödet och partistödet helt och hållet”
Vi anser att en tidning som inte säljer eller ett parti som inte kan stå på egna ben helt sonika ska få falla på eget rep. Idag får tidningarna och partierna stora summor pengar i form av statligt stöd. Huvuddelen av det direkta presstödet går idag till tidningar som har kopplingar till riksdagspartier. Att tidningar med kopplingar till politiska partier får bidrag för sin verksamhet gör att vi kallar detta för ett slags indirekt partistöd något som vi också är helt mot och kommer verka för att stoppa. Vi anser att tidningar och partier får lösa sin ekonomi på egen hand utan bidrag och att folket då får avgöra vilka medier och partier dom vill stötta i form av köp och donationer. 2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Insaxat om HBTQ från Enade Sveriges partiprogram sidan 35:
”Vi vill verka för att barn blir förskonade från att utsättas för HBTQ-propaganda fram till arton års ålder”
Enade Sverige menar att vi måste försvara våra barn och kärnfamiljen från den importerade hbtq-rörelsen som av privatägd massmedia lyfts fram som bra förebilder för barn och unga. Enade Sverige menar att barn måste få låtas vara barn och när det är dags få en objektiv och ej vinklad sexualundervisning i skolan. Detta är en het potatis men vi vill visa vart vi står i frågan. Vi vill dock poängtera att långt från alla hbtq-personer vill delta i pride och liknande evenemang och vill helst av allt få leva i fred ostört. Vi menar att det finns en politisk agenda och baktanke med att media, företag, föreningar och myndigheter lobbar för HBTQ. 2020-06-24 // Bosse Jonsson för Enade Sverige"

Insaxat om Pedofili från Enade Sveriges partiprogram sidan 50:
”Vi vill stoppa sexualiseringen av barn och normaliseringen av pedofili”
Enade Sverige vill härmed lyfta fram ett nedtystat och ondskefullt samhällsproblem. Det handlar om den globala agendan som råder och gör gällande att barn skall sexualiseras långt ner i åldrarna samt att pedofili skall normaliseras. Detta är om något sinnessjukt i vår mening och vi kommer bekämpa detta med alla medel vi har. Vi vill samtidigt påpeka att vi kommer verka för extremt hårda straff för pedofiler såväl manliga som kvinnliga. Men även de personer som sköter logistiken av människohandeln kommer vi se till att straffa hårt. Det kan vara personer som utför kidnappning av barn, dom som transporterar barnen mellan A och B samt dom som håller barn gömda, tillfångatagna och förmedlar kontakten mellan A och B. Det är en hel kedja oftast som kommer behöva gripas och straffas. I Sverige verkar de etablerade partierna helt nonchalera detta hemska pågående. Vi vill därför uppmana alla andra partier oavsett vänster eller höger att ta ställning öppet och belysa denna fråga. De partier som försöker skyffla frågan under mattan kommer få ångra sig bittert en vacker dag. 2020-08-15 //Bosse Jonsson för Enade Sverige"

- I videon får Jordan Peterson frågor i BBC om hans syn på Transkvinnor om dom är riktiga kvinnor eller ej. Man får lov att applådera Jordans svar i denna intervju.

2021-03-02 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln