Om utvecklingen av pandemin och vaccinerna. Professor Thomas Hedner i Swebbtv Vetenskap nr 18.

I detta program får vi möta Thomas Hedner, fd läkare vid Sahlgrenska i Göteborg och professor emeritus i klinisk farmakologi (vetenskapen om tillämpning av läkemedel). I tidigare program med Lars Bern har vi diskuterat verksamma läkemedel mot Covid-19 och hur man förstärker sitt immunförsvar medan detta program fokuserar på utvecklingen av pandemin och vaccinerna.

Thomas Hedner är även doktor i ekonomi och fortfarande verksam inom läkemedelsområdet. Han menar att väldigt få läkemedelsprojekt blir lönsamma.
Angående den aktuella pandemin så hävdar han att smittspridningen skedde exponentiellt, inte linjärt vilket många först trodde. En sådan spridning måste stoppas tidigt. Sverige hade en chans att stoppa spridningen våren 2020, vilket uppges i en färsk rapport till det danska folketinget. Sveriges särställning och läkarkårens skilda uppfattningar om metodik diskuteras.

Hedner förutser vidare att Covid19 virus kommer finnas kvar i framtiden och nya mutationer utvecklas. Tiden för att ta fram dagens vacciner mot covid19 har varit väldigt kort och resultaten måste analyseras noga. Hedner är positiv till vad vaccineringsprogram i Israel och England har åstadkommit. Han hyser stort förtroende för den svenska läkemedelsforskningen och certifieringen av användbara läkemedel.

Det virus i Skåne som sprids snabbt just nu är en resistent variant som kan ha kommit från en patient i England som bar på andra sjukdomar. Hedner diskuterar även virusmutationer från Brasilien och Sydafrika. Befolkningen kan komma att ta nya vacciner, kanske till och med ett årligt vaccin mot nya former av Coronavirus. Flockimmunitet är inte möjligt eftersom nya virusvarianter ständigt muterar sig.
Vi diskuterar processen för framtagande av läkemedel och vacciner. Thomas påpekar värdet av kända läkemedel med väl kartlagda biverkningar och den stora vinst som finns när man kan återanvända gamla läkemedel för nya diagnoser. En skillnad mellan vacciner och läkemedel man intar är att vid en viss biverkan av en tablett kan man sluta inta denna medan ett vaccin och dess effekt finns kvar i kroppen och inte enkelt kan tas bort.

När det gäller processen för godkännande är Thomas erfarenhet att de som har till uppgift att slå larm och sätta stopp har integritet och det mod som krävs för att sätta stopp även om stora ekonomiska intressen står på spel. Det är endast 5% av alla projekt för framtagande av läkemedel som resulterar i ett godkänt läkemedel.
Det finns ingen enkel väg ut ur pandemin där olika intressen kommer strida. Sveriges Radios aktuella omdiskuterade inslag om kritiska läkare i Vetenskapsradion är ett exempel. Professor Thomas Hedner understryker vikten av öppen diskussion om skilda vetenskapliga uppfattningar angående såväl pandemin som klimatfrågan, något som han ser fram emot i nya program i Swebbtv.
-------------------
Stöd Swebbtv:
Swish 123 535 86 92
Bankgiro147-0558
Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86
Hemsida: www.swebbtv.se Där finns vår webbutik och där kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Mail: info@swebbtv.se

Enade Sverige förordar alternativ media
2021-02-13 // Bosse Jonssonn för Enade Sverige

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln