Haninge kommun avslår medborgarförslag om GMO-fri mat i skola och omsorg

Bakgrund
Den 4 Juni 2020 skickade jag in 4st medborgarförslag varav det ena resulterade i att jag den 26 Oktober var inbjuden att hålla ett kortare anförande på max 2 min till kommunpolitikerna i Haninge kommunhus. Jag spelade in detta korta tal och publicerade på YouTube:

Så idag den 11 Februari 2021 kom då besked från Haninge kommun via mejl där det framkommer att kommunens koststrateg Catarina Heilborns redogörelse lett fram till att man föreslår kommunstyrelseförvaltningen att avslå medborgarförslaget. Hon skriver följande:

Svar på medborgarförslag: Gör Haninge kommun till en GMO-fri zon
Sammanfattning

I ett medborgarförslag framförs önskemål om att göra Haninge kommun till en GMO-fri zon. Det föreslås att se till att maten inom omsorgen och skolan är GMO-fri. Medborgarförslaget föreslår vidare att maten helst ska vara ekologiskt odlad inom kommunen, men åtminstone GMO-fri.

Förvaltningens synpunkter
Den serverade maten inom omsorg och skola i Haninge kommun innehåller idag en stor del ekologiska livsmedel, en ökande mängd svenska råvaror och är oftast tillagad nära i verksamheternas egna kök. Kommunens kostpolicy anger tillsammans med klimat- och miljöpolitiska programmet den kvalitetsnivå och ekologiska målbild som eftersträvas; år 2022 har klimat- och miljöpåverkan från kommunens livsmedelsinköp minskat samt att andelen ekologiska livsmedel har ökat till 60 procent.

Livsmedelsfrågan är komplex och sträcker dig över områden som klimat, giftfri miljö, biologisk mångfald och kampen mot global antibiotikaresistens. Maten ska bidra till så låg negativ klimat- och miljöpåverkan som är möjligt och till positiv miljönytta där det är görligt.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att med en nivå av andelen ekologiska inköp (kg) på 48 procent år 2020 jämfört med 44 procent år 2019 i hela kommunen, och en ännu högre nivå inom förskola och skola, är kommunen på rätt väg. Genteknik är en omdiskuterad teknik. Inom EU ställs därför krav på märkning för att man som konsument ska kunna veta om en vara innehåller eller framställts av genmodifierade organismer (GMO). Alla livsmedel som består av, innehåller eller har framställts av GMO ska märkas. Vid upphandling av livsmedel till Haninge kommun utökas vid varje tillfälle det ekologiska sortimentet, med fokus på volymprodukter som till exempel frukt, grönsaker, potatis, spannmål, ägg, köttfärs och mejeri. Vid urval till det övriga livsmedelssortimentet vid upphandling väljs GMO-märkta varor bort.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att avslå medborgarförslaget.

Underlag för beslut
- Medborgarförslaget

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.

Värt att notera här är att många varor innehåller GMO men detta märks alltså inte upp på produkterna. Så jag är helt klart missnöjd med Haninge kommuns beslut att avslå förslaget. Man pekar på att det inom EU ska märkas upp men detta görs inte i tillfredställande omfattning. Det kräver inte många sökningar på nätet för att få fram denna information men jag antar att koststrategen valde den lätta vägen. Man kan dra slutsatsen att av deras svar att döma så gör man inte tillräckligt för att säkerställa att skolmaten och maten till vården är GMO-fri. Jag menar på att man skall anamma försiktighetsprincipen då denna teknik måste dras i långbänk för vi ser inte effekterna förrens om uppåt 50år och flera generationers ätande av GMO för att kunna hävda att det är säkert att äta genmanipulerad föda.

2021-02-11 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln