Om NATO, Kina, den ökande penningmängden mm i Fjärde Statsmakten nr 82 med Magnus Stenlund

Med anledning av försvarsminister Peter Hultqvists utspel där han jämför Sverigedemokraterna med sminkade grisar samtalar Mikael Willgert och Magnus Stenlund om det militära läget för Sveriges räkning.

Ryssland kanske inte längre är den globala stormakt som vi är vana vid, utan snarare har gått ner en division till att vara en regional stormakt. Däremot har Kina närmat sig den rollen. För Sveriges del är Ryssland fortfarande ett potentiellt hot. Inte nödvändigtvis för att de har militära ambitioner mot oss just nu, men för att de har förmågan. Och vi har inte förmåga att försvara oss. I dagarna har det i riksdagen röstats för en så kallad NATO-option, som innebär att vi skulle kunna gå med i NATO den dagen vi vill.

Vi har tidigare berättat om att USA har haft ett hemligt åtagande att försvara Sverige från Ryssland/(forna sovjetunionen) i händelse av militär aggression. Detta då Sverige lät sig övertalas att avsluta sin kärnvapenutveckling från 1950-talet. Men hur väl gäller denna garanti idag? Är USA/NATO ett skydd för Sverige eller bara en illusion?
Kina har i köpkraft räknat, närmat sig USAs militära budget. Kina blir mer och mer den part som USA behöver förhålla sig till. Man kan spekulera i om Ryssland till och med kan komma att bli en önskad allierad till USA för att kunna hålla Kina i schack. I så fall är det möjligt att Ryssland av USA kommer att få lite friare tyglar att se om sitt närområde. Även om andra länder så som de baltiska staterna säkerligen skulle ”bli åtgärdade” före Sverige, så är vi inte säkra.

Programmet övergår därefter till att diskutera den kraftigt ökande penningmängden. Journalisten Andreas Cervenka som skriver för Dagens Industri har inte synts till under ett halvår. Nu har han dock skrivit en artikel där han beskriver att BNP globalt vuxit med 60-70 % medan penningmängden trefaldigats mellan 2005 och 2019. Med andra ord mängden pengar har vuxit utan att produktionen gjort det. Magnus Stenlund berättar att av de pengar som finns i USA så skapades 20% under 2019. I Sverige skapades 17% av den totala penningmängden 2019. Till detta tillkommer de nya krediter bankerna skapat. Enligt Stenlund har aldrig i modern tid en så expansiv penningpolitik förts. Inte ens under mellankrigsåren menar han.
-------------------
Stöd Swebbtv:
Swish 123 535 86 92
Bankgiro147-0558
Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86
Hemsida: www.swebbtv.se Där finns vår webbutik och där kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Mail: info@swebbtv.se

Enade Sverige förordar alternativ media
2021-02-02 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln