De vita nordbornas historia mycket längre än det vi fått lära oss i skolan

Avundsjukan på vita nordbor har rotat sig djupt hos andra folkslag och det är därför ingen förvåning att vår historia har begränsats i skolböckerna som vi alla fått ta del av under vår ungdom. Det finns avundsjuka i de artiklar som pratat om att vikingar var mörkhyade och inte alls blonda, rödhåriga med ljusa blå ögon. Denna avundsjuka märks också av i de senaste tidens reklamfilmer där det allt som oftast ALDRIG är ett etniskt svenskt par i filmen utan att det alltid är mixat svensk med en mörkare partner. Det finns flera exempel på denna avundsjuka och gräver ni lite på egen hand kommer ni inse att jag inte sitter och hittar på detta. Jag uppmanar alla att ta reda på fakta på egen hand och gräva själva efter info. Nedan kommer en intressant artikel i ämnet vita nordbor och vår historia. Ta en kopp kaffe eller te och förkovra er.
// Bosse Jonsson

Nytt vetande om nordbornas tidiga historia utifrån vetenskaplig fakta.

Innan vikingatiden hade nordborna i skandinavien 13000 år av historia. Nordens tidiga historia skrivs nu om, när nya fakta från modern forskning tillkommer. Avsikten med dessa sidor är – att på ett lättförståeligt, kortfattat och uppriktigt sätt, presentera fakta och slutsatser om nordens tidiga historia utifrån de senaste rönen från flera olika vetenskaper. Sidorna gör på inget sätt anspråk på att vara vetenskapliga eller populärvetenskapliga, utan endast kortfattade sammanställningar av fakta och hypoteser utifrån tillgänglig fakta och utan etnopolitisk hänsyn. Dessa uppdateras och ändras eller förtydligas när nya fakta tillkommer, samt länkar till källor på sidan ”Läs mer” för den som vill läsa mer. Korta stycken, huvudsakligen om tiden innan forntiden.  Den tid när nordborna ristade skepp och solkorset på hällristningar för mer än 6000 år sedan. Den tid då solen och jorden vördades och firades för dess livgivande kraft. Långt innan de indoeuropeiska invasionerna och de sentida fornnordiska kungarna med den nya religionens Asagudar, Oden och Tor gjorde sitt intåg i norden.

Hällristning med en häst, en båt med 15 mans besättning och ett solkors.
Hällristning med en häst, en båt med 15 mans besättning och ett solkors.

Nordborna är Nordens och Europas ursprungsbefolkning.

Nya vetenskapliga tekniker som modern DNA teknik, kol-14 dateringar, kemiska isotopanalyser av metaller, modern datorstödd lingvistisk forskning kombinerat med nya arkeologiska fynd, ger en helt ny bild av nordens historia än den som tidigare lärts ut. Historien i norden är mycket äldre, mer krigisk och mer avancerad än man tidigare trott. Fram träder en bild att hela norden, ända upp i norr, var befolkat för mer än 10000 år sedan. Kartor över inlandsisens utbredning genom årtusendena får ritas om. Man vet nu genom DNA-forskningen att nordbornas särdrag med en mångfald av varianter med ljus hy, blont hår och blå ögon uppstod för 11000 år sedan. Läs mer om DNA och  genforskning här.

Klicka för att förstora bilden Klicka för att förstora bilden

Bilden till vänster visar de dominerade haplogrupperna för olika områden i Europa. De blå områdena visar haplogrupperna I, I1*, I2* som var de första nordborna. Det röda området visar haplogrupp R1b* i västeuropa och det oranga haplogrupp R1a* i östeuropa. Dessa haplogrupper invandrade till Europa med början för ca 4800 år sedan och även upp till norden. De gula områdena visar haplogrupp N* som de ursprungliga finnarna och samerna tillhör som anlände till norden för ca 3000 år sedan.

Klicka för att förstora bilden Klicka för att förstora bilden

Den högra bilden visar fördelningen av de olika haplogrupperna i Europas länder. Klick på bilderna för att större bild.

De första nordborna
De ursprungliga nordborna tillhörde haplogrupp I*, vilka var folken Daner i Danmark, Götar och Gutar i södra Sverige och Jotar i norra Sverige och Finland. Mer än 6000 år senare, med den första indoeuropéiska invasionen kom haplogrupperna R1b* och R1a* och de var Vanerna med tron på  Vanagudarna. De bosatte sig i Mälardalen och blev folket Svearna. Senare kom gruppen Asarna också de tillhörde haplogrupp R1b* och de förde med sig Asagudarna och runskriften. Till Finland och norr hade finnarna och samerna kommit 1000 år tidigare än Asarna. Dessa folk är ursprunget till dagens nordbor och dess historiska anor. Läs mer om de indo-europeiska invasionerna här.

Blont hår och blå ögon uppstod i norden för 11000 år sedan

Nordborna har alltid var resliga, kraftfulla, blåögda och ljushåriga. Den världsledande DNA forskaren Hans Eiberg vid Köpenhamns Universitet identifierade mutationen på generna HERC2/OCA2 för blå ögon och ljus hy år 2008. Nordiskt utseende med ljust eller blont hår och blå ögon uppstår bland annat genom en mutation på genen MC1R, troligen i mellersta Sverige, enligt forskare vid tre japanska universitet. Dateringen för tidpunkten då mutationen uppstod har isolerats till ca 11000 år sedan. Forskarna konstaterar att egenskaper som ljus hy, blå ögon och ljust hår uppstod genom genmutationer här i Norden för mer än 11000 år sedan.

Klicka för att förstora bilden Klicka för att förstora bilden

Bilderna från Eupedia visar utbredningen och andelen av befolkningen som har blont hår respektive blå ögon i Europa, visavi bruna ögon och mörkt hår. Mellersta Sverige och östra Finland är de områden där störst andel av befolkningen har blont hår och blå ögon.

Utbredningskartorna visar att den hösta frekvensen av ljust hår och blå ögon finns i mellersta norrland. Nämforsen i Ångermanälven har ca 2600 hällristningar som kan dateras till ca 6000 år tillbaka. Så trakterna har varit bebodda sedan urminnes tider.

Orsakerna till mutationerna för ljus hy och blå ögon

Nordens ljusfattiga, bistra och kalla klimat bidrog till dessa genförändringar som innebar ljus hy, blont hår och blå ögon. Bland annat för att huden ska kunna producera tillräckligt med D-vitamin från solens UVB-strålar. Ljus hy med liten mängd av pigment melanin, har en solfaktor 3 och drygt 20 minuters solsken en högsommardag ger 250 mikrogram D-Vitamin, att jämföra med ett piller som ger ca 10 mikrogram. Den som inte har ljus hy i nordens klimat kommer att få D-vitaminbrist och sjukdomar på grund av det ringa solskenet. Mörk hys solskydd motsvarar solfaktor 13 och kräver ungefär 10 gånger så mycket ljus som klimatet i norden kan ge för att producera samma mängd D-vitamin som ljus hud. Förekomsten av hudcancer är ca 10 gånger så stor hos ljushyade, jämfört med mörkhyade, så nordbor är inte gjorda för kraftigt solljus i soliga länder.

Stor kartläggning av forntida DNA – Ancient DNA

År 2015 genomförde Harvards Universitet en stor undersökning av i 69 fynd  med forntida DNA och Köpenhamns Universitet en stor undersökning av 101 fynd av forntida DNA. De undersökte bland annat DNA hos sju människorna från en 7700 år gammal fyndplats i Motala. Männen tillhörde den manliga haplogruppen I2*. De hade både varianter för ljust skinn, SLC24A5 and SLC45A2. Men de hade även en tredje gen, HERC2/OCA2, som orsakar blå ögon och som även bidrar till ljus hud och blont hår. När nordborna hade ljus hud och blå ögon, hade befolkningen i övriga Europa mörk hud och bruna ögon. Senare indoeuropeisk invandring från Yamnaya kulturen i öster, som startade för 4800 år sedan, hade ljus hud, men alla hade brun ögonfärg.
Idag finns det mer än 300 miljoner människor i världen som har dessa arvsanlag med ljus hy, blå ögon och blont hår. Läs mer om ”Ancient DNA” forskning här.

Skandinaver är de första européerna visar DNA från ett 37000 år gammalt skelett

Klicka för att förstora bilden Klicka för att förstora bilden

Ett internationellt forskarteam har undersökt genomet från en 37.000 år gammal manskropp som hittades i Kostenki i Ryssland. Mannens Y-DNA var haplogroup C-M130 och hade 1% mer Neandertal DNA än vad moderna människor har. Ur genetisk synvinkel är mannen en europé, säger professor Eske Willerslev, chef för Centrum för GeoGenetics vid Köpenhamns universitet, som var inblandad i den nya studien. Studien visar att skandinaver – alltså norrmän och svenskar – är närmare släkt med Kostenki-mannen än något annat nu levande folkslag. Detta innebär att skandinaver är de första européerna, skriver Science Nordic. Upptäckten och dateringen visar också att det fanns nordbor i norra Europa under den varma perioden Jämtlandsinterstadialen 15000 år före istidens maximum.

De ursprungliga nordborna – de som inte invandrade

Strax efter istidens slut återvandrade de nordbor som bott vid iskanten. Redan för 14000 år sedan så befolkades Skåne. Alla arkeologiska fynd som är äldre än 4000år är från nordbornas ursprungliga haplogrupp I1*. Det äldsta skelettetfyndet, daterat till 6,873 ± 119 år fKr (8900 år) gammal man gjordes i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö utanför Gotland. Norden såg helt annorlunda ut på den tiden. Stora delar av marken låg under vatten, då den kilometertjocka isen tryckt ner jordskorpan.

Den första indoeuropeiska invasionen för 4800 år sedan

Det finns flera teorier om hur Europa befolkades och av vilka. Lingvisterna har sina teorier, arkeologerna sina teorier och DNA forskarna har sina teorier. Det har varit dispyter bland de lärde i århundraden om vem som har de bästa teorierna. Genom jämförande studier av språk har man sett att det finns likheter bland språkens ord. Arkeologer har även de sett likheter bland fynd på olika platser i världen. Arkeologerna har tidsbestämt fynden och givit förekomsten ett namn för ”kulturen”. Forskarna inom gentekniken, följer genernas utveckling och spår genom att undersöka DNA i skelett. Vetenskapsjournalister utelämnar tyvärr oftast grundläggande fakta när de gör redovisningar av forskning och studier. Den första indoeuropeiska invasionen till norden var folkgrupper med haplogrupp R1a* eller R1b* men klart är att de förde med sig Vanagudarna som kom att dyrkas före Asagudarna.

I Norden dominerar tre haplogrupper i befolkningen, som tillsammans utgör mer än 80%.
Förutom haplogrupp I1 (ca. 34%) är det haplogrupp R1a (ca. 19%) och haplogrupp R1b (ca. 29%). I Finland så tillhör ca 28% av befolkningen haplogrupp I1, men ringa R1a och R1b I1 fördelar sig i Sverige med ca. 37%, Norge med ca. 32% och Danmark med ca. 34%. R1a fördelar sig i Sverige med ca. 16%, Norge med ca. 25% och Danmark med ca. 15%. R1b fördelar sig i Sverige med ca. 22%, Norge med ca. 32% och Danmark med ca. 33% .

Svenska fornborgar är betydigt äldre än man tidigare har trott

Det finns 1 301 fornminnen i Sverige som är registrerade i Fornminnesregistret (FMIS Fornsök) som fornborgar. Arkeologer och andra har slentrianmässigt daterat svenska fornborgar till den så kallade folkvandringstiden ca 500 e.Kr. Många fornborgar byggdes under den andra indoeuropeiska invasionen från folk med haplogrupp R1b*, som egentligen var forntida ”danskar” vars förfäder kom från Anatolien i området kring nuvarande Turkiet. Daner och Svear hade på vikingatiden ett och samma språk, som de ”svenska” vikingarna kallade för ”dansk tunga”.

Bilden visar den rekonstruerade Eketorps fornborg på Öland
Bilden visar den rekonstruerade Eketorps fornborg på Öland

Träleborgs fornborg är 4800 år gammal

Området kring Träleborg i Falköpings kommun, uppvisar fynd av stora guldskatter från folkvandringstid, bland annat Ållebergskragen och Timboholmsskatten. Därför förväntade man sig att fornborgen Träleborg skulle vara byggd under denna tidsperiod. Prover på den svedda jorden från utgrävningarna skickades på C14-analys. När proverna kom tillbaks visade dom att borgen var byggd 4880 ±350 BP, det vill säga runt 2800 f.Kr. under bondestenålder. Denna datering sammanfaller väl med tiden för den första indoeuropeiska invandringen.

Tidigare fanns endast en fornborg i Norden daterad till neolitikum ca 3400 f.Kr. nämligen fornborgen med pålar i Sarup i Danmark. Vid tiden ställde man sig skeptisk till Träleborgs datering. På senare tid har flera dateringar av fornborgar givit ett äldre resultat än folkvandringstid. Alvastra pålbyggnad (även kallad Alvastraboplatsen) är en boplats från stenåldern, daterad till 3100 f.Kr som är belägen nära Alvastra kloster i Västra Tollstads socken i Ödeshögs kommun, Östergötlands län. Även fornborgen ’’Virkelsborg’’ utanför Vara som daterats till äldre bronsåldern 3300 BP eller 1300 f.Kr. Vid Hornborgasjöns sydstränder finns rester av stenåldersbosättningar, och den stora mängden gravkammare från stenåldern som finns på Falan talar för att det inte är omöjligt att de första framgångsrika jordbrukarna kan ha byggt borgen.

1600 år av storskalig järntillverkning i Trondheim – Jämtland

Man har funnit spår av järntillverkning på 400 platser omkring Trondheim i Norge. Det var en storskalig järntillverkning av högkvalitativt stål som började 300 år fKr och som pågick i nästan 900 år tills Justianska böldpesten på 500 talet härjade i Europa. Tillverkningen minskade under några århundraden, men ökade när befolkningen och efterfrågan återhämtade sig. Senare när digerdöden slog till i mitten av 1300 talet försvann kunskapen helt när stora delar av befolkningen utplånades i Norge och Sverige. Även i Jämtland tillverkades järn med början några hundra år före vår tideräkning. Området Trondheim – Jämtland – Ångermanland  – Medelpad var ett utvecklat område för järntillverkning under lång tid. Stålet man funnit i Trondheim området har hög kvalitet med endast 0,2% kol och liten mängd fosfor. Man producerade stora mängder, upp till 40 ton om året när produktionen var som störst. Det högkvalitativa järnet gjorde det eftertraktat på den europeiska marknaden. Vikingarnas bästa svärd, Ulfberht, hade stål med högt kolinnehåll och en oöverträffad kvalitet jämfört med arabiska och japanska svärd. Ulfberht svärden tillverkades, smiddes troligen av franker. Tekniken att tillverka högkvalitativt stål glömdes bort och återuppfanns först på 1800 talet. Läs om upptäckterna i Trondheim här.

Katastrofen år 536 – Ragnarök och Fimbulvintern

Klicka för att förstora bilden Klicka för att förstora bilden

År 536 eKr inträffar vulkanutbrott, troligen i El Salvador’s Ilopango i sydamerika som påverkar klimatet i en stor del av världen med snö, kyla och vassa vindar, enligt historiska texter. Allt detta motsvarar helt Gylfaginnings utsaga att solen inte har någon verkan och att sommaren uteblir två år i rad. Under två år i följd inte blir någon riktig sommar, utan vintrigt sommarväder råder och solen inte har någon verkan, som vore det natt på dagen. Efter denna kris som orsakar svält och död följer böldpesten, den Justianska pesten som orsakar ännu mera död. Troligen dör mer än 75% av befolkningen. Människorna överger tron på fruktbarhetsgudarna och Asatron får fäste hos den överlevande befolkningen.
Läs mer här.

Asa-tron och runorna kom med Yngve-Oden, den första av svearnas kungar från den andra indoeuropiska invasionen

Den isländske författaren och historikern Snorre Sturlasson skrev på 1200-talet i Heimskringla, berättelsen om forntida nordiska kungar, att Oden var den första kungen i bland svearnas ätt Ynglingaätten. Skriften Historia Norwegie omnämnde samma kung som Yngve. Sturlasson skrev att Yngve-Oden var en verklig person flydde undan romarrikets expansion skulle ha kommit till Sverige under 100-talet och grundat gamla Sigtuna.  Enligt Sturlasson kom Oden från Asien eller Tyrkland, öster om området vid floden Don vid den Azovska sjön var urspunget för stammen Asarna. Oden som hävdade att han var en gud, var även den som införde runskriften, nya lagar och nya gravseder. De indiska Vedaskrifterna berättar om de onda gudarna Asuras. Berättelsen om Oden och den tidpunkt han skulle kommit till Sverige stämmer bra överrens med den tidpunkt när de första runristningarna dyker upp i norden. Det är inte omöjligt att en dåtida immigrationsvåg från Anatolien (nuvarande Turkiet) begav sig till Nordtyskland och Danmark. Det kanske var danskar som begav sig upp till Mälardalen. Vikingarna kallade fornnordiska språket ”dansk tunga”. Noterbart är att bland runskriftens tecken är det bara en ”gud” som har ett eget tecken. Det är T-runan som tillägnas Tyr eller Ti som var en av de äldsta i gudaätten. Tyr har givit namn till Tisdagen. Dagens Turkiet präglas av ett folk som invandrade på 1200-talet från området kring Turkmenistan i Asien och som inte talar ett indoeuropeiskt språk. På 500-talet när fornborgarna övergavs, så ändrades religionen i Sverige och Vanernas fruktsamhetsgudarna ersattes med de mer krigiska Asagudarna som kom med den andra indoeuropeiska invasionen. Läs i de gamla skrifterna här.

3500 år gamla bronsålderföremål kom från Sardinien

Den ursprungliga befolkningen på Sardinien tillhör haplogrupp I-M26 som troligen har sina rötter i norden. Sardinien har mer än 7000 befästningar, sk nuragher, befästningar i sten som dateras till bronsåldern.

Sardinien, Cypern och andra Medelhavsöar var rika på koppar. Föremål i brons har hittats i Sverige där man gjort kemiska analyser av blyisotoper I 33 föremål som daterats mellan 1600 och 700 fKr. Alla undersökta svenska bronsföremål kommer från gruvor och malmfyndigheter från platser på Sardinien, Cypern, Iberiska halvön, Massif Central i nuvarande Frankrike, Tyrolen samt Brittiska öarna.

Bärnsten – Nordens guld, för handel med brons.
Samtidigt dök det upp föremål i bärnsten på öar i medelhavet. Dessa fynd påvisar att det fanns en livlig handel mellan norden och medelhavsregionen under bronsåldern. Nordborna har skeppat stora mängder bärnsten i utbyte mot koppar och brons för vapen och verktyg.  Historieskrivaren Tacitus skriver om bärnstenen i Estland år 98 eK. Fram träder en bild av en tid då internationella kontakter över stora vatten var självklarheter, och det redan för mer än 2000 år innan vikingarna gav sig iväg på sina färder. Hällristningar i norden från bronsåldern är fulla av stora skepp och båtar som troligen färdades längre än någon tidigare trott.

De vita blåögda gudarna

Överallt i världen finns det myter om vita blåögda gudar. Blå ögon och blont hår är inte knutet till haplogrupper, utan kan ärvas från far eller mor oavsett haplogrupp. Vilka var dessa gudar som gav upphov till myter och sagor över hela världen?
Läs mer om legender här

Goterna – nordborna som utvandrade för 3500 år sedan

Klicka för att förstora bilden Klicka för att förstora bilden

Gotland har varit befolkat sedan urminnes tider. Norden äldsta fynd av ett, 7500 år gammalt  skelett gjordes år 1891 i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö utanför Gotland. Mannen tillhörde haplogrupp I. Den Gotländska Gutasagan skrevs ned i samband med att ett avtal, Gutalagen mellan gutarna och Sverige skrevs på 1220-talet. Gutasagan berättar om att Gotland blev överbefolkat och en tredjedel av öns innevånare reste över havet söderut. Goterna omtalas för första gången i Tacitus bok, Germania som skrevs år 98 eKr. Jordanes berättar i boken Getica som skrevs runt 551 e.Kr. att år 1490 f.Kr. utvandrade goterna från Skandinavien. Namnet goter (gotones, gutones) är en latinsk version av goternas eget namn för sig själva gut-thiuda (gut-folket) eller *gutans vilket i sin tur är formellt identiskt med folknamnet gutar på Gotland. Goterna slog sig ner i nuvarande Polen kring floden Wisla. Goterna spred sig senare över hela Europa. Under andra halvan av 100-talet flyttade goterna från nuvarande Polen söderut och i sydöstlig riktning varmed de delade sig i två grupper, ofta kallade för öst- respektive västgoter. Östgoterna bosatte sig i Ukraina där de grundade ett rike. Deras egentliga namn var Greutungi men från slutet av 400-talet ersattes det av benämningen ostrogoter. Västgoterna levde norr om Donau i dagens Rumänien och kallades egentligen för Tervingi. Efter att västgoterna i slutet av 300-talet bosatt sig på romerskt territorium söder om Donau kom en grupp av dem att benämnas Vesi eller visigoter. Med goterna spreds haplogruppen I över stora delar av Europa. Gotiskan är ett utdött språk. Men genom Silverbibeln känner man väl till gotiskan. Silverbibeln utgörs av de fyra evangelierna på gotiska. Översättningen gjordes från grekiska till gotiska av biskop Wulfila på 300-talet. Silverbibeln framställdes dock på 500-talet, troligen i Ravenna i Italien för ostrogoternas kung Theoderiks räkning. Silverbibeln finns idag i museet på Carolina Rediviva i Uppsala.

Världen äldsta träd finns i Dalarna

Old Tjikko är en gran på Fulufjället i Dalarna. Den är enligt tester världens äldsta kända individuella trädklon, med ”rötter” (minst) 9 550 år tillbaka i tiden. Omkring 20 granar äldre än 8 000 år har hittats i området från Lappland till Dalarna,[1] däribland den med Old Tjikko jämngamla Old Rasmus. Upptäckten av denna och andra mycket gamla granar i fjällen har förändrat synen på granens i övrigt relativt sena etablering i Skandinavien.
Wikipedia om Old Tjikko

Artikelns ursprungskälla: https://nordbor.wordpress.com/

2021-01-13 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Etiketter: norden historia vita

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter

Etikettmoln