Slutord

Valhalla awaits... Valhalla awaits...

Slutord är något som brukar finnas i böcker där författaren försöker ge en sista ledtråd eller förklaring till tingens ordning. Jag vill också ha ett slutord i skrift här på sidan so here goes:
- I händelse av mitt frånmäle så vill jag bara ha sagt att jag hoppas innerligt att någon stark och modig själ tar upp facklan och för kampen vidare mot globalisterna som vill erövra vårt land - men också för kampen vidare för ett självständigt Sverige och för svenska folket med vänner. Om man finner något av mitt material eller tankegods vara av intresse - så ska ni veta att ni har min välsignelse att använda det i framtiden.

// Bosse Jonsson 2021-01-19