Senast uppdaterad: 2021-04-13

I väntan på en gigantisk pudel från landsförrädarna...

Det vore på tiden att regering, riksdag, massmedia och statsmedia tillsammans med Folkhälsomyndigheten nu gick ut med ett extraordinärt budskap med erkännande och ursäkt till folket. För det systematiska folkmordet på våra äldre där man gett palliativ vård med morfin istället för att ge vätska, näring och syrgas mm som de äldre behövt. För hur man hanterat samhället det senaste året dvs vilseledningen och skrämselpropagandan kring Covid-19. Men också inskränkningar på vår frihet och rättigheter där en nyinrättad pandemilag ges företräde före grundlagen. En extremt bisarr samtid! Det är dags att kalla en spade för en spade.

Det är hög tid nu att dom gör detta om dom bokstavligen vill klara sig helskinnade när folkets dom har utdelats. Därför är det av största vikt nu för storfinansens regim att så splittring och i kaoset bibehålla kontrollen. Inget sker av en slump. Jag förutspår att allt vi bevittnar i samtiden måste bli mycket mycket värre innan folket slutligen inser att vi alla har makten i våra händer tack vare numerärt övertag. Folket måste bli enade och medvetna om hur personerna i maktens korridorer endast jobbar för storfinansen och sina egna plånböcker och absolut inte för oss svenska folket. Kontrollerad opposition i samhällskritiska rörelser, infiltration vid folkliga demonstrationer som belyser verkliga samhällsproblem är tyvärr vardagsmat är min gissning. Vi måste alla göra vår egen nulägesanalys och inte glömma att samtidigt också ifrågasätta den egna världsbilden även om det skulle innebära att du måste bege dig långt ut från din egen komfortzon.

Allt fler menar att ett lågintensivt inbördeskrig är instigerat av svenska politiker på uppdrag av storfinansen se bara till t.ex barcelonaavtalet från 1995 - som lett till att Sverige fått in 100-tusentals personer med helt annan kultur och religion där deras agenda oftast är allt annat än Sverigevänlig. Makthavarna har också utstuderat verkat för att döda all svensk identitetskänsla alltså stolthet att vara svenskar och vår tidigare så starka fosterlandskänsla. Allt för många svenskar verkar öppet skämmas över att kalla sig svensk och känna stolthet för nationen och allt svenskt. Detta i sig är ett tydligt tecken på att globalisterna varit skickliga i sina manövrer för att formatera om befolkningens sätt att tänka och antyder att svenska folket är ett rejält mer splittrat folk nu än tidigare. Allt för många saknar en tydlig känsla av svensktillhörighet, med förminskade egna nationella traditioner och samhörighet pga påtvingad mångkultur förenklat uttryckt. Alla dessa tilltag mot svenska folket borde betraktas som ett oerhört grovt brott av en folklig tribunal - brottet som i straffskalan bör likställas med någon form av landsförräderi med livstidsfängelse för alla inblandade. Ett liv på landsflykt eller livstidsfängelse är enda alternativen för de ansvariga.

2021-03-26 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

PS. Pudeln och erkännandet kommer nog inte komma utan det kommer gå åt helvete med musik innan det blir bättre och i det läget är det av vikt att folket är medvetna om vad som varit felet som lett dithän och att vi ersätter systemet med något direktdemokratiskt där folkviljan formar kommunerna ute i vårt kära land. DS