Om Enade Sverige

Bosse Jonsson, grundare Bosse Jonsson, grundare

Detta är ett initiativ jag själv dragit igång som jag kallar "Enade Sverige" och som kommer växa exponentiellt i takt med att människor hittar hit.

Så dela gärna enadesverige.se till era vänner och bekanta. Enade Sverige som projekt byggs nu upp ideelt av mig bekostat ur min egen ficka. Jag är en självlärd amatör på allt detta med data och sociala medier etc och just nu handlar det mest om att bygga upp plattformarna.

Jag har högt uppsatta mål med Enade Sverige och ser detta som en långsiktig satsning att bli invald och delta i de forum där man kan påverka riktningen för Sveriges framtid - såväl kommuner som riksdag och regering. Med målet att folket ute i stugorna slutligen skall ha makten via direktdemokrati.Lite kort om mig:

Kommer ursprungligen från Rättvik. Uppväxt i en småföretagarfamilj.  Ingen är perfekt men jag ser mig själv som en väldigt empatisk och altruistiskt lagd person. Även som en positiv mångsysslare med världsvana. Jag har som arbetat med lite av varje inom säkerhet, försäljning, tillverkning och service både i Sverige och utomlands. Jag blir illa berörd när jag hör om att barn far illa. Likaså när jag ser hur våra äldre blir behandlade. Jag kommer verka för att straffa dom som straffas bör. Jag vill se ett Sverige som tar hand om sitt folk där barnen får en trygg uppväxt och de äldre får en värdig ålderdom med sin familj. Jag vill se ett Sverige där mamma och pappa kan välja om dom vill hemskola sina barn med motkravet att barnen följer tempot i sedvanliga skolan. Det finns så himla många saker man kan fixa med några enkla lagändringar.

Värdegrund

  • Jag anser att ett av de största hoten mot frihet är att tillåta någon grupp, oavsett hur överlägsen den är i antal eller inflytande, att neka en minoritets rättigheter.
  • Jag anser att en av statens primära funktioner är att skydda varje individ från majoritetens girighet och begär.
  • Jag anser att alla medborgare är lika inför lagen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. På samma sätt ska ingen grupp medborgare få fördelaktig behandling oavsett saken, förtjänst eller populäritet. Att favorisera en grupp medborgare över en annan är inte likhet inför lagen.
  • Jag kommer aldrig godkänna någon lag som inte gäller lika för alla medborgare.
  • Jag anser att statens rätta roll är att skydda inte försörja, för om staten ges makt att försörja vissa så måste den även ha möjlighet att ta från andra och det leder alltid till legaliserad plundring och förlorad frihet.