Bosse Jonsson, grundare Bosse Jonsson, grundare

Enade Sverige - är ett initiativ av mig Bosse Jonsson.  Jag räknar med att få kämpa i hård motvind då hela upplägget skiljer sig avsevärt från alla andra vanliga politiska rörelser och partier. Jag är så himla trött på att se egennyttiga politiker enbart tjäna sina egna intressen. Samtiden är allt annat än ljus om man ser till samhällsutvecklingen i Sverige. Enligt mig har Sverige redan kollapsat mer eller mindre och detta har lett mig fram till detta initiativ. Makthavarna fumlar i mörkret - saknar helt empati för andra och deras beslut kan starkt ifrågasättas. Det finns många exempel på det som ni redan känner till.

Jag vet att jag kommer bli beskylld för att vara än det ena än det andra av belackare och dom kommer ha rätt i sak i sin anklagan:  "Han är diktator i ett enmannaparti" . Vi lever redan idag under en bankdiktatur här i Sverige. En diktatur som de redan etablerade politiska partierna agerar lydiga megafoner åt och aldrig kritiserar öppet. Den stora skillnaden är att jag är öppen med att jag ensam styr skeppet mot målet. Enade Sverige har bara en person som officiell representant och det är jag. Det är mitt egna initiativ - jag är en enskild individ som ensam kommer verka för ett politiskt program jag skrivit och jag avser att ställa upp med i framtida val. En verksamhet jag kommer bekosta ur egen ficka. Men det viktigaste av allt är mitt slutmål som är att bli invald och få politiskt inflytande i kommun och/eller riksdag. Då  en maktposition är nådd kommer slutplanen aktiveras dvs att övergå till direktdemokratisk styrning i alla frågor som folket anser behjärtansvärda.

Jag brinner med andra ord för att ta tillbaka makten till folket som idag är helt utan inflytande och representanter. Enade Sverige vill alltså gå från Diktatur till Direktdemokrati. Under tiden som Enade Sverige byggs upp kommer förhoppningsvis folket ute i stugorna hinna bli så insatta och motiverade  i sakfrågorna att dom ger mig och Enade Sverige sin röst. Jag personligen pantsätter i princip all min fritid för detta projekt i syfte att verka för sakfrågorna och för att folket åter skall få makten. Min ledarroll då kommer alltså bestå i att bli en tjänare åt folkets röst.

Min målbild är att säkerställa att medborgarna beslutar i de frågor som anses vara viktiga. Detta kommer innebära att makten hamnar hos folket som då hemifrån via internet lättare kan påverka politiken nationellt men framförallt lokalt i sin hemkommun. Men resan dit kommer vara lång och full av hinder. Därför har jag identifierat några huvudproblem i dagens samhälle  som jag vill reformera under resans gång som kommer vara avgörande framledes:

 

  1. Lämna EU & självständighet - dvs göra en Swexit och se till att Sverige kan stå på egna ben.
  2. Penningreform & immigrationsreform - reform av banksystemet och stoppad massinvandring.
  3. Polisreform - decentralisera polisväsendet och finnas till hands för folket mer lokalt.
  4. Försvarsmaktsreform - enbart en försvarsmakt inte krigsmakt.
  5. Tjänstemannaansvar och försiktighetsprincipen - behövs nu och för all framtid.
 

För att lyckas genomföra alla reformer är första punkten viktigast - att lämna EU och göra Sverige självständigt igen, man behöver också strypa det privatägda banksystemets "föda" dvs nya människor som skall sättas i skuld. Jag vill så att säga svälta dessa giriga banker där man genom vapenexport och destabilisering i drabbade länder utstuderat skapat stora flyktingströmmar av nya människor som på olika sätt slussas till Sverige. Jag vill att allmänheten har kontrollen över penningsystemet genom att ha en nationell Sveriges Allmänna Bank och då måste vi ha råg i ryggen och ta tag i denna av media och politiker infekterade fråga.

Jag vill reformera polisväsendet och då gå i motsatt riktning. Jag vill alltså att man decentraliserar polisen och får en mer lokalt förankrad folklig polis. Jag tror på att allmänheten då skall kommunicera mer med polisen. En ömsesidig respektfull kommunikation som går ut på just att öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och stärka förtroendet för polisen. Jag vill även se  att polisen prioriterar brott mot individen och har resurser för ökad närvaro i hela landet.

Syftet för svensk militär skall vara att försvara landet Sveriges territorium och dess invånare. Därför vill jag att Sverige tar hem alla våra soldater i utlandstjänst och därefter aldrig mer skickar soldater utomlands. Inte ens i sk "fredsbevarande" syften. Jag är otroligt skeptisk till FN som helhet och anser det mer vara ett globalisternas verktyg. Jag menar att Sverige skulle klara sig helt utan FN. Jag vill att vårt land skall vara neutralt rent militärt och att Sveriges försvarsmakt är just en försvarsmakt inte en krigsmakt. Jag vill att Sverige omedelbart avslutar all form av samarbete med NATO. Jag vill att Sverige avbryter all vapenexport - Sverige kan exportera andra varor och tjänster istället. Jag vill att Sverige enbart ska bedriva vapenforskning och tillverkning för vårt eget bruk.

Jag är oerhört trött på egennyttiga politiker som gör allt för sin egen plånbok och som sviker väljarna. Jag tror vi alla ofta ser en stor mängd övertramp som görs av tjänstemän som vi hade kunnat minimera om det fanns en konsekvens av deras beteende - därför vill jag i Sverige återinföra tjänstemannaansvaret och även anamma försiktighetsprincipen. Båda dessa två behövs idag och för all framtid.

// Enade Sverige 2020-05-12 Av Bosse Jonsson

MediaCreeper https://mediacreeper.com/site/enadesverige.se
Creeper https://gnuheter.com/creeper/site/www.enadesverige.se