Senaste nytt: Missa inte vårt första officiella partiprogram som kan läsas och laddas ner här

Bosse Jonsson, grundare Bosse Jonsson, grundare

Enade Sverige - är ett initiativ som skiljer sig avsevärt från alla andra vanliga politiska rörelser och partier. Jag och många med mig är så himla trött på att se överstatligheten och egennyttiga politiker som enbart tjänar sina egna intressen. Samtiden är allt annat än ljus om man ser till samhällsutvecklingen i Sverige. Enligt mig har Sverige redan kollapsat mer eller mindre och detta har lett mig fram till att starta detta initiativ.

Enade Sverige har idag bara en person som officiell representant och det är jag. Det är mitt egna initiativ - jag är en enskild individ som just nu ensam kommer verka för ett politiskt program jag skrivit och jag avser att ställa upp med i framtida val. Inom en relativt snar framtid så kommer jag dock troligtvis behöva bygga en ordentlig och stark organisation för Enade Sverige i kampen för svenska folkets frihet och Sverige som nation. Enbart med individer som brinner för samma saker som jag och som också kommit till liknande slutsatser, men även med sitt eget kunnande och bakgrund för att ge Enade Sverige den skjuts framåt som behövs i en allt föränderlig värld. Detta är en verksamhet jag kommer bekosta ur egen ficka så länge min privatekonomi tillåter det nu i början, längre fram kommer vi efterfråga donationer från folket ute i stugorna. Men det viktigaste av allt är mitt slutmål för Enade Sverige som är att partiet blir invalt och få politiskt inflytande i kommun och/eller riksdag. När Enade Sverige nått målet så kommer slutplanen aktiveras dvs att övergå till direktdemokratisk styrning i de frågor som folket anser vara behjärtansvärda och i övriga frågor eftertänksamt agera enligt svenska folkets och med nationens intresse i första rummet.

Jag brinner med andra ord för att ta tillbaka makten och ge den till folket som idag är helt utan inflytande och representanter förutom var fjärde år då man får gå och rösta. Enade Sverige vill alltså gå från Diktatur till en form av Direktdemokrati i de frågor folket anser viktiga. Under tiden som Enade Sverige byggs upp kommer förhoppningsvis folket ute i stugorna hinna bli så insatta och motiverade i sakfrågorna att dom ger mig och Enade Sverige sin röst. Jag personligen pantsätter i princip all min fritid för detta projekt i syfte att verka för sakfrågorna och för att folket åter skall få makten. Framtida nytillkomna personer i ledningen för Enade Sverige måste lägga ner lika stor del och engagemang som jag själv. Våra ledarroller kommer när vi nått målet alltså bestå i att agera tjänare åt folkets röst men även att själva fatta beslut med svenska folkets bästa i fokus.

Min målbild är att säkerställa att medborgarna får besluta i de frågor som anses vara särskilt viktiga genom att först få signaturer via petitioner som när dom uppfyllt x antal signaturer sedermera går till röstning i frågan. Detta kommer innebära att makten hamnar hos folket som då hemifrån via internet lättare kan påverka politiken nationellt men framförallt lokalt i sin hemkommun. Men resan dit kommer vara lång och full av hinder. Därför har jag identifierat några huvudproblem i dagens samhälle  som jag vill reformera under resans gång som kommer vara avgörande framledes:

 

  1. Lämna FN, lämna EU & bli ett självständigt Sverige - dvs göra en Swexit och se till att Sverige kan stå på egna ben.
  2. Penningreform & immigrationsreform - reform av banksystemet, minimerad invandring och maximerad återvandring.
  3. Polisreform - decentralisera polisväsendet och finnas till hands för folket mer lokalt.
  4. Försvarsmaktsreform - enbart en försvarsmakt inte krigsmakt.
  5. Tjänstemannaansvar och försiktighetsprincipen - behövs nu och för all framtid.
 

För att lyckas genomföra alla reformer är första punkten viktigast - att lämna EU och göra Sverige självständigt igen, man behöver också strypa det privatägda banksystemets "föda" dvs nya människor som skall sättas i skuld. Jag vill så att säga svälta dessa giriga banker där man genom vapenexport och destabilisering i drabbade länder utstuderat skapat stora flyktingströmmar av nya människor som på olika sätt slussas till Sverige. Jag vill att allmänheten har kontrollen över penningsystemet genom att ha en nationell Sveriges Allmänna Bank och då måste vi ha råg i ryggen och ta tag i denna av media och politiker infekterade fråga.

Jag vill reformera polisväsendet och då gå i motsatt riktning. Jag vill alltså att man decentraliserar polisen och får en mer lokalt förankrad folklig polis. Jag tror på att allmänheten då skall kommunicera mer med polisen. En ömsesidig respektfull kommunikation som går ut på just att öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och stärka förtroendet för polisen. Jag vill även se  att polisen prioriterar brott mot individen och har resurser för ökad närvaro i hela landet.

Syftet för svensk militär skall vara att försvara landet Sveriges territorium och dess invånare. Därför vill jag att Sverige tar hem alla våra soldater i utlandstjänst och därefter aldrig mer skickar soldater utomlands. Inte ens i sk "fredsbevarande" syften. Jag är otroligt skeptisk till FN som helhet och anser det mer vara ett globalisternas verktyg. Jag menar att Sverige skulle klara sig helt utan FN. Jag vill att vårt land skall vara neutralt rent militärt och att Sveriges försvarsmakt är just en försvarsmakt inte en krigsmakt. Jag vill att Sverige omedelbart avslutar all form av samarbete med NATO. Jag vill att Sverige avbryter all vapenexport - Sverige kan exportera andra varor och tjänster istället. Jag vill att Sverige enbart ska bedriva vapenforskning och tillverkning för vårt eget bruk.

Jag är oerhört trött på egennyttiga politiker som gör allt för sin egen plånbok och som sviker väljarna. Jag tror vi alla ofta ser en stor mängd övertramp som görs av tjänstemän som vi hade kunnat minimera om det fanns en konsekvens av deras beteende - därför vill jag i Sverige återinföra tjänstemannaansvaret och även anamma försiktighetsprincipen. Båda dessa två behövs idag och för all framtid.

Senast uppdaterat för Enade Sverige 2020-07-10 Av Bosse Jonsson

MediaCreeper https://mediacreeper.com/site/enadesverige.se
Creeper https://gnuheter.com/creeper/site/www.enadesverige.se